Hopp til innhald

 1. Home
 2. Naturfag PåbyggChevronRight
 3. Energi for framtidaChevronRight
 4. Sola gir varme og elektrisitetChevronRight
 5. Samandrag – Sola som energikjeldeChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Samandrag – Sola som energikjelde

Mann installerer solfanger på tak. Foto.
 • Solfangarar fangar solenergien ved å omdanne han til varmeenergi i ei væske.
 • For å gjere solfangarar mest mogleg effektive, blir dei bygde etter eit drivhusprinsipp, med eit glas i fronten og med ein bakgrunn som er mørk og godt varmeisolert.
 • Ei solcelle kan omdanne energi frå sollys til elektrisk energi.
 • Kort kan vi beskrive verkemåten til ei solcelle slik:
 1. energi frå sollyset slår laus elektron i solcellepanelet
 2. lause elektron blir tvinga til å bevege seg i ei bestemt retning
 3. elektrona blir leidd tilbake til utgangspunktet gjennom ei leidning
 • Ei solcelle kan ikkje omdanne meir enn rundt 20 prosent av solenergien til elektrisk energi. Resten går tapt som varme til omgjevnadane.

Læringsressursar

Sola gir varme og elektrisitet

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?