Hopp til innhald

 1. Home
 2. Naturfag PåbyggChevronRight
 3. Energi for framtidaChevronRight
 4. Sola gir varme og elektrisitetChevronRight
 5. Høyr deg sjølv – sola som energikjeldeChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Høyr deg sjølv – sola som energikjelde

 1. Kva er hovudforskjellen på ein solfangar og eit solcellepanel?
 2. Beskriv oppbygging og forklar verkemåte til ein solfangar som blir brukt til å varme opp vatn.
 3. Ungdommane på teikninga diskuterer kva farge det bør vere på ein solfangar. Kva trur du?
 4. Korleis kan vi få varmt vatn frå ein solfangar når det ikkje er sol?
 5. Beskriv kort korleis ei solcelle kan gi elektrisitet.
 6. Kva betyr det at verknadsgraden til solceller er 20 %?
 7. Kvar blir det av den solenergien som ei solcelle ikkje klarer å utnytte?
 8. Korleis kan vi få elektrisitet frå eit solcellepanel når det ikkje er sol?

Løysingsforslag - Sola som energikjelde

Læringsressursar

Sola gir varme og elektrisitet

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?