Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturfag PåbyggChevronRight
  3. Energi for framtidaChevronRight
  4. Sola gir varme og elektrisitetChevronRight
  5. Solceller – elektrisitet frå sollysChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Solceller – elektrisitet frå sollys

Med solceller kan vi omdanne solenergi til elektrisitet.

Gammal idé med ei lysande framtid

19 år gammal bygde ei innretning som produserte elektrisitet ved hjelp av sollys. Året var 1839, og den første solcella hadde sett dagens lys, men det skulle gå over 100 år før oppdaginga blei brukt til noko praktisk.

Solceller blei først brukt som energiforsyning til satellittar på slutten av 1950-talet. Før var solceller mest vanleg på hytter utan tilknyting til straumnettet. Etter kvart som solceller har blitt billegare, er det stadig fleire som installerer solceller på huset sitt også. I 2018 blei bustadane i Noreg utstyrt med digitale straummålarar. Dette gjer det mogleg for privatpersonar å selje overskot av straum produsert i eit solcelleanlegg, tilbake til straumleverandøren.

Ei solcelle klarar ikkje å utnytte all energien som kjem frå sola. Rundt 20 prosent blir omdanna til elektrisk energi, resten går tapt som varme til omgjevnadane.

Energi frå sola slår laus elektron

Vi kan kort beskrive verkemåten til ei solcelle slik:

  1. Energi frå sollyset slår laus elektron i solcellepanelet.
  2. Lause elektron blir tvungne til å bevege seg i ei bestemt retning.
  3. Elektrona blir leigd tilbake til utgangspunktet gjennom ein leidning.

Læringsressursar

Sola gir varme og elektrisitet

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?