Hopp til innhald

 1. Home
 2. NaturfagChevronRight
 3. Energi for framtidaChevronRight
 4. Batteri og brenselceller - energi på fartaChevronRight
 5. Historia om brenselcellerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Historia om brenselceller

Sir William Grove (1811-1896) var ein britisk fysikar og jurist. Han er mest kjend som ein pionér i utviklinga av brenselcelleteknologien.

Statue av William Grove med trær i bakgrunnen. Foto

Verdas første brenselcelle i 1839

Den britiske juristen og fysikaren Sir William Grove (1811–1896) greidde i 1839 å lage elektrisk straum ved å la og oksygen reagere med kvarandre til vatn, men det blei ikkje noko fart i denne teknologien før om lag 120 år seinare.

Romfartøy som skal lyftast oppover i gravitasjonsfeltet til jorda og setjast i bane rundt jorda, må vere så lette som råd er. Det gjeld både skroget og alt utstyret om bord. Tidlegare var batteria tunge og lagra lite energi. Med bemanna romferder auka behovet for ei lett energikjelde.

Det var først under planlegginga av måneferdene i 1960-åra at brenselceller blei utvikla til bruk som energikjelde i romfartøy. Både Gemini- og Apollo-programma brukte brenselceller som kjelde til elektrisk energi på ferdene. I romferjene blir det brukt brenselceller med ein effekt på 12 kW.

Læringsressursar

Batteri og brenselceller - energi på farta

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Ulike typar brenselceller

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Kva skjer i ei alkalisk brenselcelle

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Fordelar og ulemper med brenselceller

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter