Hopp til innhald

 1. Home
 2. NaturfagChevronRight
 3. Energi for framtidaChevronRight
 4. Batteri og brenselceller - energi på fartaChevronRight
 5. Korleis verkar brenselceller?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Korleis verkar brenselceller?

Ei brenselcelle er ei form for eit batteri med gasselektrodar. Vi får straum når elektron går frå til dømes hydrogen til oksygen.

Blått tog ved perrongen. Foto.

Brenselceller – eit slag batteri

Ei brenselcelle er ei form for med gasselektrodar. I dei reaksjonane som normalt er forbrenningsreaksjonar, blir elektronovergangen mellom eit drivstoff som oksiderer, og oksygen brukt til å lage elektrisk straum. I dei fleste brenselcellene som blir brukte i dag, er drivstoff, men brenselceller som bruker metan, metanol, etanol og sink, er under utvikling.

Det finst fleire ulike typar brenselceller. Dei blir gjerne delte inn etter kva slags elektrolytt som blir brukt, og ut frå kva temperatur elektrolytten har under drift.

Læringsressursar

Batteri og brenselceller - energi på farta

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Ulike typar brenselceller

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Kva skjer i ei alkalisk brenselcelle

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Historia om brenselceller

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Fordelar og ulemper med brenselceller

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter