Hopp til innhald

 1. Home
 2. Naturfag PåbyggChevronRight
 3. Energi for framtidaChevronRight
 4. Redoksreaksjonar gir energiChevronRight
 5. Høyr deg sjølv - RedoksreaksjonarChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Høyr deg sjølv - Redoksreaksjonar

Desse oppgåvene er tenkt til munnleg trening eller repetisjon. Oppgåvene krev ikkje mykje arbeid, då svara lett finnast på fagsidene.

Sitron koblet til multimeter med ledninger. Foto.
 1. Kva er ein forbrenningsreaksjon?
 2. Kva for to oksid kan bli utvikla når sambindingar med karbon og hydrogen forbrenn?
 3. Korfor kan bortgøymde oljefiller byrje å brenne på eiga hand?
 4. Forklar omgrepa oksidasjon, reduksjon og redoksreaksjon.
 5. Kva er elektrisk straum i ei væske?
 6. Forklar omgrepa elektrolytt, elektrode og elektrolyse.
 7. Korleis kan vi ved forsøk rangere metalla sink, kopar og sølv etter evna dei har til å bli oksiderte?
 8. Kva må vi ha for å lage eit galvanisk element?
 9. Kva har galvaniske element med spenningsrekkja å gjere?

Løysingsforslag - Redoksreaksjonar

Læringsressursar

Redoksreaksjonar gir energi

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?