Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturfag PåbyggChevronRight
  3. Energi for framtidaChevronRight
  4. Redoksreaksjonar gir energiChevronRight
  5. Demoforsøk - OksidasjonChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Forsøk

Demoforsøk - Oksidasjon

Desse forsøka viser korleis kopar oksiderer i luft , og korleis den oksiderte koparen kan reduserast tilbake til kopar.

Sprialformet kobbertråd på hvit bakgrunn. Foto.

Kobberspiral holdes med tang over gassflamme. Illustrasjon.
Koparet oksiderast til koparoksid

Vi lagar ein spiral av ein blankpussa kopartråd og held han i ein flamme frå butanbrennaren. Tråden får då eit blåsvart belegg av koparoksid (CuO).

Når temperaturen blir høg nok, reagerer nemleg koparen med oksygenet i lufta. Koparen blir oksidert, og vi kan skrive reaksjonslikninga for oksidasjonen slik:

2 Cu + O2 → 2 CuO

Kobberspiral holdes med tang i et reagensrør med etanol. Illustrasjon.
Koparoksidet reduserast til kopar

Vi kan vise reduksjon ved å fjerne oksygen fra CuO. Då blir koparoksidet redusert til kopar.

Vi treng eit stoff som kan ta imot oksygenet i CuO, og vi vel etanol.

Vi tek litt etanol i eit reagensrør, berre 4-5 cm opp i røret, og ristar røret slik at det blir fylt med etanoldamp. Så tek vi den blåsvarte kopartråden med CuO og varmar har på nytt i flammen. Mens tråden framleis er glovarm, stikk vi han ned i reagensrøret med etanoldampen, men utan å kome nær væska..

Då forsvinn det blåsvarte belegget, og tråden får tilbake koparfargen. Det viser at vi har fjerna oksygenet frå koparoksidet og vi har på nytt fått metallisk kopar.

Vi kan skrive reaksjonslikninga for reduksjonen slik:

2 CuO → 2 Cu + O2

Det oksygenet som blir frigjort, har reagert med etanol. Oksidasjon og reduksjon er altså motsette prosessar. Når oksygen blir bunde til eit stoff, skjer det ein . Blir oksygenet fjerna, har vi ein .

Læringsressursar

Redoksreaksjonar gir energi

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?