Hopp til innhald

 1. Home
 2. NaturfagChevronRight
 3. Stråling og radioaktivitetChevronRight
 4. Bruk av ioniserende strålingChevronRight
 5. Høyr deg sjølv – Bruk av ioniserande strålingChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Høyr deg sjølv – Bruk av ioniserande stråling

Person i hvit vernedrakt måler stråling fra rullestol. Foto.
 1. Kva meiner vi med aktiviteten til eit radioaktivt stoff? Kva heiter måleininga?
 2. Kva meiner vi med stråledose frå ioniserande stråling? Kva heiter måleininga?
 3. Kva er radon, og kvar kjem det frå? Korfor er det uheldig med radon i bustader?
 4. Kva for kjennemerke kan brukast til å skilje mellom alfastråling og betastråling?
 5. Nemn nokre former for ioniserande partikkelstråling og forklar kva vi bruker dei til.
 6. Kva for kjennemerke kan brukast til å skilje mellom røntgenstråling og gammastråling?
 7. Nemn nokre former for ioniserande elektromagnetisk stråling og forklar kva vi bruker dei til.

Løysingsforslag - Bruk av ioniserande stråling

Læringsressursar

Bruk av ioniserende stråling

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter