Hopp til innhald

 1. Home
 2. Naturfag PåbyggChevronRight
 3. Stråling og radioaktivitetChevronRight
 4. Drivhuseffekten gjer jorda levelegChevronRight
 5. Høyr deg sjølv - DrivhuseffektenChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Høyr deg sjølv - Drivhuseffekten

 1. Kva for temperaturar ville vi truleg hatt på jorda utan drivhuseffekten?
 2. Kva er gjennomsnittstemperaturen på jorda i dag?
 3. Kva meiner vi med drivhusgassar? Gi nokre eksempel.
 4. Kva for ein gass medverkar mest til drivhuseffekten?
 5. Kva meiner vi med at jorda er i energibalanse?
 6. Korleis kan menneskeleg aktivitet skiple energibalansen på jorda?
 7. Kva meiner vi med klima?
 8. Korleis tenkjer vi oss at utsleppa av klimagassar til atmosfæren kan endre klimaet?
 9. Kva er det som kan få havnivået til å stige?
 10. Kva verknad har den tropiske regnskogen på innhaldet av CO2 i atmosfæren?
 11. Nemn synlege teikn på at gjennomsnittstemperaturen i Arktis aukar meir enn elles på jorda. Kva konsekvensar kan det få?
 12. Kva for tiltak er sette i verk for å redusere auken i drivhuseffekten?

Løysingsforslag - Drivhuseffekten

Læringsressursar

Drivhuseffekten gjer jorda leveleg

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?