Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturfag PåbyggChevronRight
  3. Stråling og radioaktivitetChevronRight
  4. Drivhuseffekten gjer jorda levelegChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Drivhuseffekten gjer jorda leveleg

Drivhuseffekt er når gassar i atmosfæren fangar opp ein del av varmeenergien som jorda sender ut, etter å ha blitt varma opp av sola. Dette er nødvendig for at det skal vere leveleg på jorda, men auka drivhuseffekt kan føre til klimaendringar.

Bakgrunnsgrafikk til illustrasjon av drivhuseffekten. Grafikk.

Drivhuseffekten – nødvendig og katastrofal

I atmosfæren som ligg rundt jorda finst det mange forskjellige gassar. Nokre av dei held på varme og gjer at gjennomsnittstemperaturen på jorda er 15°C. Dette er ein helt naturleg og ønska effekt, men etter at vi begynte å forbrenne fossilt brensel, har vi fått ein auka tilførsel av drivhusgassar til atmosfæren.

Auka konsentrasjon av drivhusgassar har ført til klimaendringar. Vi ser nærmare på kva for konsekvensar dette kan ha, og kva for moglege løysingar vi har på vår tids største utfordring.

Læringsressursar

Drivhuseffekten gjer jorda leveleg

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?