1. Home
 2. NaturfagChevronRight
 3. Stråling og radioaktivitetChevronRight
 4. Ozonlaget stoppar skadeleg UV-strålingChevronRight
 5. Øvingsoppgåver - Ozon i atmosfærenChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Øvingsoppgåver - Ozon i atmosfæren

 1. Ozon blir danna og nedbrote
  1. Forklar korleis ozon kan filtrere bort skadeleg ultrafiolett stråling frå sola..
  2. Korleis blir ozonlaget brote ned, og kva for konsekvensar kan det få?
  3. Korleis blir ozon utvikla i stratosfæren?
  4. Forklar kva vi meiner med «ozonbalansen».
 2. Menneskeleg aktivitet
  1. Kva slags menneskelege aktivitetar kan føre til auka ultrafiolett stråling ved jordoverflata?
  2. Kor mykje ozon er det i atmosfæren når tjukkleiken på ozonlaget er 400 DU?
 3. Ozon i atmosfæren
  1. Forklar kva for eigenskapar som skil troposfæren frå stratosfæren?
  2. Korfor aukar temperaturen med høgda i stratosfæren?
  3. Korleis kan eitt einaste kloratom bryte ned så mykje som kanskje éin million ozonmolekyl?
 4. Ozonhol
  1. Kva meiner vi med ozonhol?
  2. I kva for ein del av verda dukkar ozonholet oftast opp?
  3. Kva er det som gjer denne regionen så sårbar for nedbryting av ozon.

Læringsressursar

Ozonlaget stoppar skadeleg UV-stråling

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter