Hopp til innhald

 1. Home
 2. NaturfagChevronRight
 3. Stråling og radioaktivitetChevronRight
 4. Ozonlaget stoppar skadeleg UV-strålingChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Høyr deg sjølv - Ozon i atmosfæren

Solstråling symbolisert med ulike farger blir absorbert av ozonlaget i varierende grad. Grafikk.
 1. Kva er ozon?
 2. Kvar i atmosfæren finn vi storparten av ozonet?
 3. Kva slags rolle spelar oksygenet for absorpsjon av ultrafiolett lys i atmosfæren?
 4. Kva slags rolle spelar ozonet for absorpsjon av ultrafiolett lys i atmosfæren?
 5. Kva samanheng er det mellom bølgjelengda for ultrafiolett stråling og absorpsjonen i atmosfæren?
 6. Kva står UV-A, UV-B og UV-C for?
 7. Korleis blir ozon brote ned i atmosfæren?

Løysingsforslag - Ozon i atmosfæren

Læringsressursar

Ozonlaget stoppar skadeleg UV-stråling

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter