1. Home
 2. NaturfagChevronRight
 3. Stråling og radioaktivitetChevronRight
 4. Ozonlaget stoppar skadeleg UV-strålingChevronRight
 5. Samandrag – Ozon i atmosfærenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Samandrag – Ozon i atmosfæren

Jordkloden med farger som representerer tykkelsen på ozonlaget. Grafikk.
Ozonhull juli-oktober 2009
 • Ozon, O3, er ein svakt blåfarga og giftig gass som blir utvikla av oksygen i lufta ved hjelp av ultrafiolett lys eller elektriske utladingar.
 • Ozonet vi har i stratosfæren i dag, skriv seg frå fotosyntesen og den ultrafiolette strålinga frå sola.
 • Eit mål på ozonkonsentrasjonen er tjukkleiken av ozonlaget når vi tenkjer oss ozonlaget pressa saman til 1 atm og 0 ºC.
 • Ozonlaget absorberer skadelege, energirike ultrafiolette foton ved at O3 blir omforma til O2 og O. Men nytt O3 blir utvikla ved at O2 og O går saman og lagar O3.
 • Ultrafiolett stråling blir delt inn etter energi eller bølgjelengder i tre område. UVC er den mest energirike delen, og denne strålinga blir fullt ut absorbert i atmosfæren. Delar av UVB-strålinga og så å seie all UVA-strålinga når heilt ned til bakken.
 • Balansen mellom nedbryting og oppbygging av ozon i stratosfæren blir forstyrra av mellom anna kloratom, som verkar som katalysator for nedbryting av ozonet.
 • Ozonholet over Antarktis ligg i ekstremt kalde område i stratosfæren med svært liten ozonkonsentrasjon.
 • Læringsressursar

  Ozonlaget stoppar skadeleg UV-stråling

  SubjectEmne

  Fagstoff

  SubjectEmne

  Oppgaver og aktiviteter