Hopp til innhald

 1. Home
 2. Naturfag PåbyggChevronRight
 3. Stråling og radioaktivitetChevronRight
 4. Nordlyset – mystikk og vitskapChevronRight
 5. Samandrag – Nordlys – mystikk og vitskapChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Samandrag – Nordlys – mystikk og vitskap

Forsker gjør fysikk-eksperiement i laboratorium. Foto.
Birkelands laboratorium med terrellaen.
 • Energien til nordlyset skriv seg frå solkjernen, der fire hydrogenkjernar blir omforma til éin heliumkjerne. Under denne prosessen forsvinn ein del masse, men i staden får vi energi.
 • Solvinden er ein straum av proton og elektron som stammar frå dei ytste laga av sola. Kristian Birkeland formulerte i 1896 den første teorien om nordlyset.
 • Carl Størmer var den første som gjorde nøyaktige målingar av høgda til nordlyset.
 • Nordlysovalen er eit ovalt belte rundt Nordpolen der partiklane frå sola råkar atmosfæren.
 • Fargane i nordlyset skriv seg frå atoma, molekyla og iona i atmosfæren. Fargane er typiske for den partikkelen som har sendt ut fotonet.
 • Geografisk ligg Noreg slik til i høve til nordlysovalen at det er naturleg å studere nordlyset herfrå.

Læringsressursar

Nordlyset – mystikk og vitskap

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter