Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturfag PåbyggChevronRight
  3. Stråling og radioaktivitetChevronRight
  4. Nordlyset – mystikk og vitskapChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Nordlyset – mystikk og vitskap

Nordlyset har tidlegare vore knytt til mystikk og folketru. Vi blir framleis fascinert av nordlyset, men i dag kjenner vi opphavet til dette fenomenet.

Grønt nordlys. Foto.

Frå sola sitt indre til jorda sin atmosfære

For å forklare korleis nordlys oppstår, må vi starte reisa på sola. Det er kanskje litt overraskande når vi som regel ser nordlys når det er mørkt? Om dei norske forskarane som har vore sentrale i nordlysforskinga også blei overraska over dette, er uvisst.

Du skal få moglegheita til å bli betre kjent med Kristian Birkeland, Carl Størmer og Lars Vegard. Desse verdskjente norske forskarane bidrog frå starten av 1900–talet med forsking som gjer at vi i dag kan forklare korleis nordlys oppstår.

Fortsatt er det ein god del vi ikkje veit. På Andøya Space Center og andre forskingsinstitusjonar jobbar forskarar frå mange land for å finne ut meir om nordlyset.

Læringsressursar

Nordlyset – mystikk og vitskap

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?