Hopp til innhald

 1. Home
 2. Naturfag PåbyggChevronRight
 3. Stråling og radioaktivitetChevronRight
 4. Stråling frå verdsrommetChevronRight
 5. Høyr deg sjølv - Stråling fra verdsrommetChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Høyr deg sjølv - Stråling fra verdsrommet

Maleri av stjerner på nattehimmel. Illustrasjon.
 1. Kva oppdaga Galileo Galilei då han i 1609 tok i bruk kikkerten for å studere himmellekamar?
 2. Kva er fordelen med å byggje teleskop i høgda og langt unna tettbygde strøk?
 3. Kva er fordelen med romteleskop framfor teleskop på bakken?
 4. Korleis kan vi finne overflatetemperaturen på ei stjerne ved hjelp av strålinga ho sender ut?
 5. Korleis kan vi finne ut kva for grunnstoff som finst på ei stjerne?
 6. Kva er skilnaden mellom emisjonsspekteret og absorpsjonsspekteret frå det same grunnstoffet?
 7. Kva slags informasjon kan vi få frå eit absorpsjonsspekter frå sola eller ei stjerne?
 8. Kva slags informasjon har vi fått gjennom radiobølgjer frå verdsrommet?
 9. Kva meiner vi med stjerneformørking, og kva slags informasjon kan ho gi oss?
 10. Kva er ein kefeide, og kva bruker vi han til?

Løysingsforslag - Stråling frå verdsrommet

Læringsressursar

Stråling frå verdsrommet

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?