Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturfag PåbyggChevronRight
  3. Stråling og radioaktivitetChevronRight
  4. Stråling frå verdsrommetChevronRight
  5. Test og simulering om lys, farger og fargesynChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Test og simulering om lys, farger og fargesyn

Menneske oppfattar berre ein liten del av det elektromagnetiske spekteret, det vi til vanleg kallar lys. Lyset kan vere kvitt, eller ha ulike farger. Her kan du eksperimentere med ulike lyskjelder og fargefilter, og sjå korleis vi oppfattar lys.

Før du prøvar simuleringa: Sjekk kva du kan!

Simulering

Kan du no gje gode svar på desse spørsmåla?

  1. Kva består kvitt lys av?
  2. Korleis fungerer eit fargefilter?
  3. Kva er samanhengen mellom fargesynet til mennesket og RGB (Raudt-Grønt-Blått)?

Læringsressursar

Stråling frå verdsrommet

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?