Hopp til innhald

 1. Home
 2. Naturfag PåbyggChevronRight
 3. Stråling og radioaktivitetChevronRight
 4. Ioniserande stråling – høg energi gir nytte og fareChevronRight
 5. Høyr deg sjølv – Ioniserande strålingChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Høyr deg sjølv – Ioniserande stråling

Pierre og Marie Curie i et laboratorium. Foto.
Marie and Pierre Curie i laboratoriet.
 1. Kva vil det seie at eit grunnstoff er radioaktivt?
 2. Kva slags eigenskap ved strålane frå uransalt gjorde at Becquerel oppdaga dei?
 3. Kvar i periodesystemet finn vi dei naturleg radioaktive grunnstoffa?
 4. Kva skjer med strålane frå eit radioaktivt stoff som blir sendt gjennom eit elektrisk felt?
 5. Kva slags stråling kjem frå radioaktive stoff?
 6. Kva meiner vi med at strålinga er ioniserande?
 7. Korleis forklarer vi at det kjem elektron frå ein radioaktiv atomkjerne?
 8. Kva meiner vi med bakgrunnsstråling? Kva er kosmisk stråling? Korleis endrar kosmisk stråling seg med høgda?
 9. Korleis kan vi ved forsøk vise at alfa-, beta- og gammastrålane har ulik gjennomtrengingsevne?
 10. Kva meiner vi med halveringstida for eit radioaktivt stoff?

Løysingsforslag – Ioniserande stråling

Læringsressursar

Ioniserande stråling – høg energi gir nytte og fare

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?