Hopp til innhald

 1. Home
 2. NaturfagChevronRight
 3. Stråling og radioaktivitetChevronRight
 4. Ioniserande stråling – høg energi gir nytte og fareChevronRight
 5. Samandrag – Ioniserande strålingChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Samandrag – Ioniserande stråling

Sammenligning av gjennomtrengelighet for ulike typer radioaktiv stråling. Grafikk.
 • Radioaktivitet har med ustabile atomkjernar å gjere. Når kjernane eksploderer, sender dei ut brotstykke av kjernen med kolossal fart.
 • Alfastråling (α) er ein straum av positive heliumkjernar (He2+).
 • Betastråling (β) er ein straum av negative elektron (e-).
 • Gammastråling (γ) er ein straum av energirike foton.
 • Grunnstoff med atomnummer høgare enn 84 er naturleg radioaktive.
 • Ioniserande stråling har evna til å rive laus elektron i dei atoma eller molekyla som blir råka, slik at atoma eller molekyla blir ioniserte.
 • Bakgrunnsstråling er ioniserande stråling frå bakken eller verdsrommet. Kosmisk stråling er ioniserande stråling frå verdsrommet eller sola.
 • Ein geigerteljar er eit apparat som registrerer ioniserande strålar.
 • Halveringstida for eit radioaktivt stoff er den tida det tek å gjere om halvparten av atoma i stoffet til andre grunnstoff.

Læringsressursar

Ioniserande stråling – høg energi gir nytte og fare

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter