1. Home
  2. NaturfagChevronRight
  3. Ernæring og helseChevronRight
  4. Grunnleggjande kjemiChevronRight
  5. Molekylform bestemmer eigenskaparChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Molekylform bestemmer eigenskapar

Den romlege forma til eit molekyl bestemmer eigenskapar som polaritet og løyseevne.

Elektron bestemmer molekylform

Den romlege forma til eit molekyl blir bestemt av elektronskyene, både dei som tilhøyrer bindingselektrona, og dei som tilhøyrer ledige elektronpar. Elektronskyene har negativ ladning og støyter frå kvarandre. Derfor stiller dei seg så langt unna kvarandre som mogleg.

Molekylform bestemmer eigenskapar

Når vi kjenner forma til eit molekyl, kan vi føreseie korleis positiv og negativ ladning fordeler seg i molekylet. Dette kallar vi polaritet, og det har stor betydning for blant anna løyseevna til eit stoff.

Læringsressursar

Grunnleggjande kjemi

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter