Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturfag PåbyggChevronRight
  3. Ernæring og helseChevronRight
  4. Kosmetikk - kunsten å pynte segChevronRight
  5. Merking av kosmetikkChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Merking av kosmetikk

Nokre stoff som finst i kosmetikk kan vera skadelege for oss? Det finst stoff som irriterer, gir allergi, eller som er miljøgifter. I Noreg er det Mattilsynet som fører tilsyn med innhaldet i kosmetikk og kroppspleieprodukt.

Mobilapp sjekker innhold i kosmetikk som står på en vask. Foto.

Merking av kosmetikk

All kosmetikk skal ha ein varedeklarasjon. På etiketten skal det stå kva for stoff som er i produktet.
Varedeklarasjonen gjer det mogleg å velje produkt som ikkje inneheld stoff som skaper allergi. Merking av kosmetikk og ein deklarasjon over innhaldet av kjemikalium er svært viktig for at forbrukarane sjølve skal unngå å bli utsette for stoff dei ikkje toler, eller som dei av andre grunnar ønskjer å unngå.

Mattilsynet fører tilsyn med at kosmetikk og kroppspleieprodukt blir produserte og selde i samsvar med gjeldande reglar.

Skadar av kosmetikk

Person med eksem klør seg på magen. Foto.
Gutt med atopisk eksem

Dei kjemiske stoffa i kosmetikk gir svært ofte helseskadar, hovudsakleg i form av kontakteksem. Dette utgjer eit betydeleg problem i store delar av befolkninga og i bestemte yrkesgrupper. Allergi mot eit kosmetisk stoff kan påvisast hos lege. Ein del kosmetiske produkt verkar irriterande og gir eksem. Nokre parfymar verkar irriterande på luftvegane og kan gi hoste og andre problem.

Sei frå om kosmetikkplagar

Dersom du kjenner ubehag ved bruk av eit kosmetisk produkt, bør du vurdere å gå til lege eller melde frå til Mattilsynet. Det kan bidra til å gjere produkta tryggare.

Læringsressursar

Kosmetikk - kunsten å pynte seg

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?