Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturfag PåbyggChevronRight
  3. Ernæring og helseChevronRight
  4. Næringsstoff får kroppen til å fungereChevronRight
  5. Forsøk: Organiske molekylChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Forsøk

Forsøk: Organiske molekyl

Med hjelp frå små rettesnorer skal du fylle inn all informasjon om dei organiske stoffa vi snakkar om her. Nokre gonger får du vite namnet, andre gonger formlane.

Skje i sukkerskål fylt med sukker. Foto.
Sukker (sukrose) inneheld karbon og er difor definert som eit organisk stoff.

Formål:

Repetere korleis nokre vanlege organiske molekylar er bygde opp.

Utstyr:

Molekylbyggjesett

Framgangsmåte:

Lag modellar og fyll ut det som manglar i skjemaet under.

Resultat:

Namn

Molekylformel

Strukturformel

Hvilket stoff er dette?
metan
Etanol
C3H7OH

Hilket stoff er dette?
Glykol
CH3COOH
Butanol

Hvilket stoff er dette da?
Glyserol

C3H5(OH)3
Metyletanat

Læringsressursar

Næringsstoff får kroppen til å fungere

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter