Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturfag PåbyggChevronRight
  3. Ernæring og helseChevronRight
  4. Næringsstoff får kroppen til å fungereChevronRight
  5. Forsøk: Påvising av glukose og protein i drikkeChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Forsøk

Forsøk: Påvising av glukose og protein i drikke

Fargeendring ved eksponering for eit stoff nyttes til påvising av protein og glukose. Graden av fargeendring seir noko om kor stor konsentrasjonen av stoffa er.

Formål

Lære korleis vi lett kan påvise protein og glukose i matvarer.

Innleiing

Uristix har to farga felt på kvar testpinne. Desse felta endrar farge dersom dei kjem i kontakt med stoffa det blir testa for. Det eine feltet skifter farge ved påvising av glukose, mens det andre feltet skifter farge ved påvising av protein.

Utstyr

Uristix (testpinnar til å påvise glukose og protein i urin), ca. 1 dl mjølk eller annan proteinhaldig drikk, 1 dl juice eller annan glukosehaldig drikk

Framgangsmåte

  1. Dypp ein Uristix testpinne i mjølk i om lag eit halvt sekund.
  2. Vent i eit halvt til eitt minutt og samanlikn så fargen på fargefelta på testpinnen med tilsvarande fargefelt på Uristix' fargekode på emballasjen. Les av resultatet.
  3. Dypp ein Uristix testpinne i juice i eit halvt sekund.
  4. Vent i eit halvt til eitt minutt og samanlikn så fargen på fargefelta på testpinnen med tilsvarande fargefelt på Uristix' fargekode på emballasjen. Les av resultatet.

Læringsressursar

Næringsstoff får kroppen til å fungere

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar