Hopp til innhald

 1. Home
 2. Naturfag PåbyggChevronRight
 3. Berekraftig utviklingChevronRight
 4. Globale interessekonfliktarChevronRight
 5. Samandrag – Globale interessekonflikterChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Samandrag – Globale interessekonflikter

Kort oppsummering av det viktigaste fagstoffet i Globale interessekonflikter.

Collage av bilder som viser globale interessekonflikter. Foto.
 • Når det oppstår motstridande interesser mellom menneske som lever i ulike delar av verda, har vi det vi kallar ein global interessekonflikt.
 • Globale interessekonflikter kan blant anna dreie seg om vi skal:

  • bruke landområde til produksjon av mat eller biodrivstoff?
  • fortsette å utvinne olje eller jobbe for å bremse global oppvarming?
  • fortsette å bruke plast eller ta vare på livet i havet?
 • Når vi skal finne gode argument for og mot ei sak, er det viktig at vi òg vurderer konsekvensar for dei som ikkje har ei stemme.
 • Interessene til dei som ikke har ei stemme kan takast hand om av mellom anna politikarar og interesseorganisasjonar.
 • Eit godt argument er holdbart, relevant og sterkt.
 • Når vi skal vurdere kvaliteten på argument, er det lurt å vere merksam på argumentasjonsknep som latterliggjering, ironi, det å spele på fordommar og fleire andre.

Læringsressursar

Globale interessekonfliktar

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Ekstern læringsressurs

 • ExternalLearningResourceEksterne ressurser

  Klimatoppmøte i skulen

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikkje noko kjernestoff tilgjengeleg for ekstern læringsressurs.