Hopp til innhald

 1. Home
 2. Naturfag PåbyggChevronRight
 3. Berekraftig utviklingChevronRight
 4. Globale interessekonfliktarChevronRight
 5. Undersøk ein global interessekonfliktChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Undersøk ein global interessekonflikt

Globale interessekonfliktar dreier seg ofte om situasjonar der ein er ueinige om korleis ein skal forvalte felles ressursar. Vel ein interessekonflikt som du set deg inn i. Vurder argument frå ulike partar opp mot kvarandre.

Vurder kvaliteten på argumentasjonen i debattinnlegga

Punkta under kan vere til hjelp når du skal vurdere debattinnlegga.

 1. Kva problem blir teke opp i innlegget?
 2. Kva er bakgrunnen til forfattaren? Påverkar dette truverdet til innhaldet?
 3. Har artikkelforfattaren eit klart standpunkt? Er vedkommande for, imot eller meir nyansert?
 4. Lag ei oversikt over argumenta forfattaren kjem med. Vurder argumenta. Er argumenta som dreier seg om fakta haldbare, relevante og sterke?
 5. Spelar forfattaren på kjenslene til deg som lesar? Blir det teke i bruk nokon argumentasjonsknep?
 6. Blir du som lesar overtydd? Forklar.

For ein grundigare analyse sjå på analyseskjema på norsksidene.

TIPS! Del det de finn ut. Bruk skulen si heimeside eller infoskjermane på skulen, klassen sin blogg eller gruppe på Facebook, eller presenter for kvarandre i klassen.

Læringsressursar

Globale interessekonfliktar

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Ekstern læringsressurs

 • ExternalLearningResourceEksterne ressurser

  Klimatoppmøte i skulen

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikkje noko kjernestoff tilgjengeleg for ekstern læringsressurs.