Hopp til innhald

 1. Home
 2. Naturfag PåbyggChevronRight
 3. Berekraftig utviklingChevronRight
 4. ForbrukChevronRight
 5. Avfall og gjenvinning der du burChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Avfall og gjenvinning der du bur

Finn ut kor mykje avfall som blir kasta og gjenvunne i kommunen der du bur. Samanlikn med nabokommunen eller kommunar i andre delar av landet, og prøv å finne tiltak for å redusere avfallsmengda.

Ung kvinne kaster banan i søpla. Foto.

Oppgåve

 • Bruk dei interaktive karta frå Miljøstatus.no.
 • Klikk «Vis forklaring» for å sjå kva dei ulike symbola og fargane betyr.
 • Klikk «Utforsk kart» for å opne karta på Miljøstatus.no sine sider. Her kan du velje å vise andre tema.

Kartet viser gjennomsnittleg mengd kg per innbyggjar i norske kommunar i 2015.

Hushaldningsavfall

 1. Kor mange kg kasta kvar innbyggjar i din kommune?
 2. Korleis er dette samanlikna med andre kommunar i nærleiken eller i andre delar av landet? Ser du noko mønster i kor i Noreg det blir kasta mest eller minst?
 3. Kva kan gjerast for å redusere mengda hushaldsavfall?

Kartet viser delen av hushaldsavfallet som blei gjenvunne i norske kommunar i 2015. Avfall som blei brukt til å produsere energi er inkludert i tala.

Gjenvinning

 1. Kva er forskjellen på gjenvinning og gjenbruk?
 2. Kor stor del av hushaldsavfallet blir gjenvunne der du bur?
 3. Korleis er dette samanlikna med andre kommunar i nærleiken eller i andre delar av landet? Ser du noko mønster i kor i Noreg det blir gjenvunne mest eller minst?
 4. Kva kan gjerast for å auke den mengda av avfallet som blir gjenvunne?

Finn ut meir om avfall og gjenvinning.

Læringsressursar

Forbruk

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter