Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturfag PåbyggChevronRight
  3. Berekraftig utviklingChevronRight
  4. ForbrukChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Forbruk

Forbruket i Noreg aukar. For å få eit meir berekraftig forbruk må vi bruke tinga vi kjøper, lenger, reparere i staden for å kaste og velje produkt som har minst mogleg negativ miljøpåverknad.

Dei fleste land i verda har som mål å auke forbruket. Kan dette gå i lengda? Dersom vi skal ha eit berekraftig forbruk, kva kan i så fall eit slikt forbruk innebere?

I dette emnet skal du få sjå eksempel på korleis forbruket ditt kan bli meir berekraftig. Når ei vare blir produsert, blir miljøet påverka ved at ressursar og energi blir forbrukt, og ved at klimagassar og miljøgifter blir slopne ut. Berekraft inneber også at dei som lagar varene vi kjøper, har gode arbeidsforhold og ei lønn som dei kan leve av.

Du skal også få teste deg sjølv og finne det økologiske fotavtrykket ditt. Klarer du å finne nokre gode tiltak som gjer at forbruket ditt blir meir berekraftig? Etter å ha begynt med deg sjølv, kan du forsøkje å påverke andre. Bruk forbrukarmakta di til å påverke dei som produserer varer også!

Læringsressursar

Forbruk

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?