Hopp til innhald

 1. Home
 2. NaturfagChevronRight
 3. Berekraftig utviklingChevronRight
 4. Suksesjonar – økosystema i endringChevronRight
 5. Beskriv ein suksesjonChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Beskriv ein suksesjon

I denne oppgåva skal du beskrive ein suksesjon. Vel éin av figurane i eksempla.

 1. Vi skil mellom primær og sekundær suksesjon. Kva slags type suksesjon er dette? Begrunn svaret.
 2. Beskriv dei ulike stadia i suksesjonen. Forklar artsutvikling og korleis dei abiotiske faktorane endrar seg gjennom suksesjonen. Nemn eksempel på artar du trur vi kan finne i dei ulike fasane av suksesjonen. Forklar kva dei ulike fasane i suksesjonen blir kalla, og kva som kjenneteiknar dei ulike fasene.
 3. Gi eksempel på korleis menneske kan påverke denne suksesjonen, og kva menneskeleg påverknad kan føre til.

Eksempel 1:

Primær suksesjon. Illustrasjon.

Eksempel 2:

Sekundær suksesjon etter skogbrann. Illustrasjon.

Eksempel 3:

Suksesjon i et tjern. Illustrasjon.

Læringsressursar

Suksesjonar – økosystema i endring

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Om torvmose: Visste du at?

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Arkeologiske funn i myrar

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Delane til mikroskopet

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Forsøk: Korleis mikroskopet er bygd og fungerer

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff