Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturfag PåbyggChevronRight
  3. Berekraftig utviklingChevronRight
  4. Suksesjonar – økosystema i endringChevronRight
  5. Beskriv ein suksesjonChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Beskriv ein suksesjon

I denne oppgåva skal du beskrive ein suksesjon. Vel éin av figurane i eksempla.

  1. Vi skil mellom primær og sekundær suksesjon. Kva slags type suksesjon er dette? Begrunn svaret.
  2. Beskriv dei ulike stadia i suksesjonen. Forklar artsutvikling og korleis dei abiotiske faktorane endrar seg gjennom suksesjonen. Nemn eksempel på artar du trur vi kan finne i dei ulike fasane av suksesjonen. Forklar kva dei ulike fasane i suksesjonen blir kalla, og kva som kjenneteiknar dei ulike fasene.
  3. Gi eksempel på korleis menneske kan påverke denne suksesjonen, og kva menneskeleg påverknad kan føre til.

Eksempel 1:

Primær suksesjon. Illustrasjon.

Eksempel 2:

Sekundær suksesjon etter skogbrann. Illustrasjon.

Eksempel 3:

Suksesjon i et tjern. Illustrasjon.

Læringsressursar

Suksesjonar – økosystema i endring

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?