Hopp til innhald

 1. Home
 2. NaturfagChevronRight
 3. Berekraftig utviklingChevronRight
 4. Berekraftig framtidChevronRight
 5. Berekraftig utvikling – ei god framtid for alle?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Berekraftig utvikling – ei god framtid for alle?

Diskuter

 1. Kvifor er tittelen på filmen «Dear future generations: Sorry», trur du?
 2. Gi eksempel på kva personen i filmen beklagar seg over.
 3. Kor langt fram i tid trur du det som blir beskrive i filmen, kan kome til å skje?
 4. Kva er årsaka til det som har skjedd, ifølgje personen i filmen?
 5. Kva for løysingar blir føreslegne?
 6. Kvifor kan vi seie at denne filmen handlar om «berekraftig utvikling»?

Læringsressursar

Berekraftig framtid

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter