Hopp til innhald

 1. Home
 2. Naturfag PåbyggChevronRight
 3. Berekraftig utviklingChevronRight
 4. Berekraftig framtidChevronRight
 5. Berekraftig utvikling – sei meininga di!ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Berekraftig utvikling – sei meininga di!

FN har laga 17 mål som skal gjere det lettare å jobbe for ei berekraftig utvikling. Set deg inn i måla og vel ut dei seks du synest er viktigast!

Ungdom deltar i en paneldebatt. Foto.

Berekraftsmåla

Oppgåver

 1. Set deg inn i Bærekraftsmålene – hovedmål og delmål .
 2. Gå inn på Have your say og vel det du synest er viktigast for å kunne oppnå ei berekraftig utvikling. (Temaa som er lista opp, har ikkje same ordlyden som FN sine berekraftsmål, men du vil kanskje kjenne att dei ulike måla likevel? Nedst har du moglegheit til skrive inn eit sjølvalt tema).
 3. Bruk den same nettstaden til å lage din personlege video der dei viktigaste sakene dine blir presenterte.
 4. Del videoen i sosiale medium og begrunn kort kvifor du synest «dine» saker er viktige.
 5. My World kan du sjå kva resten av verda har røysta. Kva for seks område synest resten av verda er viktigast? Var du einig med resten av verda? Kvifor blei det slik, trur du?
 6. Bruk dette datamaterialet til å lage eigne grafiske framstillingar. Du kan for eksempel samanlikne ulike land og verdsdelar, aldersgrupper, kjønn, inntektsnivå og utdanning.

Læringsressursar

Berekraftig framtid

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?