Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturfag PåbyggChevronRight
  3. Berekraftig utviklingChevronRight
  4. Berekraftig framtidChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Berekraftig framtid

Berekraftig utvikling handlar om at vi som lever i dag bruker ressursane slik at alle, både dei som lever no, og dei som kjem etter oss, kan leve gode liv.

Det handlar om korleis vi tek vare på livet i havet og på land. Det handlar også om at alle skal ha like moglegheiter til å leve dei liva dei ønskjer, uavhengig av kor og når dei lever, uavhengig av kjønn, inntekt, alder og seksuell legning.

Du skal lære om korleis det internasjonale samfunnet jobbar for at vi skal kunne oppnå ei berekraftig utvikling. Du skal få seie kva du sjølv meiner er viktig, og du skal få sjå kva ungdom i andre delar av verda meiner. Saman skal vi skape ei berekraftig framtid!

Læringsressursar

Berekraftig framtid

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?