Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturfag PåbyggChevronRight
  3. Berekraftig utviklingChevronRight
  4. Økologi – samspelet i naturenChevronRight
  5. FotosynteselaboratoriumChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Fotosynteselaboratorium

I denne simuleringa kan du finne ut korleis temperatur, lysfarge, lysstyrke og tilgang på karbondioksid verkar på fotosyntesen. Sjå kor mange bobler som kjem på 10 sekund. Kva for ein gass er det? Set gjerne opp ein tabell og samanlikn resultat ved ulike innstillingar.

Læringsressursar

Økologi – samspelet i naturen