Hopp til innhald

 1. Home
 2. Naturfag PåbyggChevronRight
 3. Berekraftig utviklingChevronRight
 4. Økologi – samspelet i naturenChevronRight
 5. Samandrag – Økologi – samspelet i naturenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Samandrag – Økologi – samspelet i naturen

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Jordkloden og mange arter. Illustrasjon.
 • Økologi er læra om samspelet mellom dei levande organismane og miljøet dei lever i.
 • Naturen består av levande (biotiske) og ikkje-levande (abiotiske) delar.
 • Eit økosystem er ein naturtype med organismar tilpassa eit bestemt naturmiljø.
 • Vi bruker omgrepet økologisk nisje om det biotiske og abiotiske miljøet som ein art treng for å leve.
 • Vi deler dei biotiske faktorane inn i tre grupper: produsentar, konsumentar og nedbrytarar.
 • Næringsstoffa blir overførte frå ein organisme til neste organisme. Ei slik rekkje av organismar blir kalla ei næringskjede.
 • Vi kallar kvart ledd i næringskjeda eit trofisk nivå.
 • Eit næringsnett er summen av fleire næringskjeder.
 • Energi og stoff beveger seg gjennom økosystemet på ulike måtar. Stoff blir brukte på nytt i krinsløp, men energi må stadig bli fylt på i form av sollys.
Sist oppdatert 20.12.2018
Tekst: Ragnhild Kjeldsen (CC BY-SA)

Læringsressursar

Økologi – samspelet i naturen