Hopp til innhald

  1. Home
  2. NaturfagChevronRight
  3. Berekraftig utviklingChevronRight
  4. Økologi – samspelet i naturenChevronRight
  5. Antarktisk næringsnettChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Antarktisk næringsnett

Plasser ein organisme i kvar rute i næringsnettet. I tabellen nedanfor kan du sjå kva for rolle kvar art har, kva dei et, og kven som vil ete dei. Hugs at pilene viser flyten av energi i systemet.

Organisme Rolle Bytte, mat Rovdyr, beitande dyr
algar produsent --- krill, fisk, blåkval
fugl forbrukar, kjøtetar krill, fisk sel, spekkhoggar
blåkval forbrukar, planktonetar algar, krill spekkhoggar
fisk forbrukar, altetar algar, krill fugl, sel, spekkhoggar
spekkhoggar forbrukar, kjøtetar blåkval, fisk, fugl, sel ---
krill forbrukar, planteetar algar fisk, blåkval, fugl
sel forbrukar, kjøtetar fisk, fugl spekkhoggar

Denne oppgåva er ei omsetjing av flashoppgåva frå " Fitting Algae Into the Food Web på bigelow.org ".

Læringsressursar

Økologi – samspelet i naturen

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter