Hopp til innhald

  1. Home
  2. NaturfagChevronRight
  3. Berekraftig utviklingChevronRight
  4. Økologi – samspelet i naturenChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Økologi – samspelet i naturen

Mat, klede, byggjemateriale til hus, ja, til og med delar i mobiltelefonen din, er henta frå naturen. Vi er avhengige av naturen for å leve.

På ungdomsskulen lærte du om økologi. Økologi handlar om korleis naturen er bygd opp, og om samspelet i naturen. For å ta vare på naturen og forvalte naturressursane på ein god måte treng vi kunnskap om naturen.

I dette emnet skal vi repetere grunnleggjande økologi og lære meir om naturen og korleis vi menneske påverkar han.

Læringsressursar

Økologi – samspelet i naturen