Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturfag PåbyggChevronRight
  3. ForskarspiraChevronRight
  4. Forsøk og rapportskrivingChevronRight
  5. Forsøk: Val av drikkebegerChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Forsøk

Forsøk: Val av drikkebeger

Er det mogleg ved hjelp av datalogging å finne ut kva for drikkebeger som eignar seg best til å halde temperaturen på optimalt nivå?

Pappbeger med kaffe. Foto

Ope forsøk med datalogging

Dette er eit ope forsøk der de skal få trening i å planleggje og gjennomføre forsøk med dataloggarar, og etterpå rapportere/publisere resultat.

Les korleis du kan gjennomføre forsøket på naturfag.no.

Læringsressursar

Forsøk og rapportskriving

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?