Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturfag PåbyggChevronRight
  3. ForskarspiraChevronRight
  4. ForskingChevronRight
  5. Undersøkingar, måling og måleusikkerheitChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Førelesing og presentasjon

Undersøkingar, måling og måleusikkerheit

I denne eForelesninga kan du lære om kva som krevst av planleggjing og gjennomføring av forsking. For at forsking skal vere påliteleg, må du mellom anna ha kontroll på variablar, feilkjelder og måleusikkerheit.

Læringsressursar

Forsking

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar