Hopp til innhald

 1. Home
 2. NaturfagChevronRight
 3. ForskarspiraChevronRight
 4. ForskingChevronRight
 5. Høyr deg sjølv – forskingChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Høyr deg sjølv – forsking

 1. Bambus spirer opp frå bakken. Foto.
  Bambusskot i kraftig vekst, ikkje ulikt ei forskarspire.
  Kva legg du i uttrykket forskarspire?
 2. Kva er ei datasimulering?
 3. Kva er skilnaden på eit måltal og ei måleining (eining)? Kva har dette med fysiske storleikar å gjere?
 4. På kva for to måtar kan vi måle masse?
 5. Kvifor kan vi stole på måleinstrumenta som er i bruk ved kjøp og sal?
 6. Kva er skilnaden på feilmarginar og målefeil?
 7. Kva er skilnaden på absolutt og relativ feilmargin?
 8. Gi eksempel på korleis vi kan redusere feilmarginen.
 9. Kor mange siffer skal vi ta med når vi fører opp verdien av ein målt storleik?
 10. Kva meiner vi med observasjonsdata? Gi eksempel.

Løysingsforslag - Forskarspira

Læringsressursar

Forsking

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

 • LearningPath

  Forsking

 • LearningPath

  For godt til å vere sant?

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Modellar

 • SubjectMaterialFagstoff

  Store og små tal

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Undersøkelser, måling og måleusikkerhet

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Rollespel – debatt: interessekonfliktar

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Utfordring: motorsykkeldekk

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Kva trur du om årsaker til klimaendring?

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Debattoppgåve – vurdering av informasjon

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Måleusikkerheit – mål tida mellom to knips

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Forsøk: Fysiske målingar og variasjonsbredde

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff