Hopp til innhald

 1. Home
 2. NaturfagChevronRight
 3. ForskarspiraChevronRight
 4. ForskingChevronRight
 5. Forsøk: Undersøk objekt i ein plastilinklumpChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Forsøk: Undersøk objekt i ein plastilinklump

Hensikt

Denne oppgåva gir eit inntrykk av korleis det er å orientere seg om ein har få sansar. Den eineste "sansen" du har her, er ein pinne du kan stikke i plastilinen med.

Du skal finne ut kva som er inne i plastilinklumpen utan å opne han for å sjå. Undervegs skal du setje opp hypotesar om kva denne gjenstanden kan vere.Innledning

Ein teori er, i naturvitskapen, ei grunnleggjande framstilling som det er stor grad av semje om.
Ut frå observasjonar stiller forskarar opp hypotesar som dei ønskjer å teste ut. Hypotesar er kvalifiserte gjettingar eller førehandsmeiningar.
Deretter utfører dei forsøk for å avsløre om hypotesen er feil. Det kallar vi å falsifisere hypotesen.
Dersom forskarar ikkje klarer å falsifisere hypotesen, kan han vise seg å vere rett..

Utstyr

Plastilin, ukjend gjenstand, strikkepinne eller en utrettet binders

Framgangsmåte

 1. Kvar person/gruppe får utlevert ein klump plastilin med ein ukjend gjenstand i.
 2. De skal prøve å finne ut kva denne gjenstanden er, ved å stikke i klumpen med strikkepinne, utretta binders eller liknande.
 3. Først skal de prøve å lage ein hypotese (ei gjetting) om kva som er inne i klumpen, utan å gjere noko anna enn å sjå på han.
 4. Etter 5 stikk skal de lage ein ny hypotese om kva som er inne i klumpen (eller behalde den gamle hypotesen om han framleis verkar sannsynleg).
 5. Deretter skal de stikke 5 gonger til, og lage ein ny hypotese.
 6. Gjer det same for kvart 5. stikk heilt til de har totalt 25 stikk.
 7. Den siste hypotesen er den endelege hypotesen.
 8. Opne deretter klumpen og drøft korleis innhaldet samsvarar med hypotesen.

Tips

Lag ei tegning av klumpen og kryss av for kor du stikk etter hvert stikk. Prøv å lage ei tegning av det som er inne i klumpen, ved hjelp av kryssa.

Plastilinpølser i mange farger. Foto.
Resultat

Hypotese før første stikk:
Hypotese etter 5 stikk:
Hypotese etter 10 stikk:
Hypotese etter 15 stikk:
Hypotese etter 20 stikk:

Endeleg hypotese etter 25 stikk:
Kva var det som var inne i klumpen?

Konklusjon

Korleis gjekk det med den endelege hypotesen din?

Læringsressursar

Forsking

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

 • LearningPath

  Forsking

 • LearningPath

  For godt til å vere sant?

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Modellar

 • SubjectMaterialFagstoff

  Store og små tal

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Undersøkelser, måling og måleusikkerhet

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Rollespel – debatt: interessekonfliktar

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Utfordring: motorsykkeldekk

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Kva trur du om årsaker til klimaendring?

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Debattoppgåve – vurdering av informasjon

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Måleusikkerheit – mål tida mellom to knips

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Forsøk: Fysiske målingar og variasjonsbredde

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff