Hopp til innhald

 1. Home
 2. NaturfagChevronRight
 3. ForskarspiraChevronRight
 4. ForskingChevronRight
 5. Kva trur du om årsaker til klimaendring?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Kva trur du om årsaker til klimaendring?

Bilde av heftet fra Klimarealistene. Foto.

Heftet « NATUREN – ikke menneskene – styrer jordens klima!» vart for ei tid tilbake sendt ut til alle dei vidaregåande skulane i landet. Publikasjonen stammar frå foreininga Klimarealistene. I eit tilsvar med faglege vurderingar og referansar, har Bjerknessenteret for klimaforskning (BCCR) og Cicero: Senter for klimaforskning påvist faglege feil, vrengjebilete, utelatingar og misforståingar, og innhaldet blir samanlikna med propaganda. Kva meiner du?

Debattoppgåver

 1. Vurder fakta, påstandar og argument frå begge halda. Kva meiner du?
 2. Korleis kan vi vite om opplysningane kjem frå pålitelege kjelder?
 3. Korleis er påstandane underbygde i dei to publikasjonane frå Cicero og Bjerknes, og i heftet frå Klimarealistene?
 4. Kvifor skulle nokon ønskje å spreie uriktig informasjon om klimaforsking?
 5. Kven er dei som står bak Klimarealistene, Cicero og Bjerknessenteret for klimaforskning?
 6. Kva synest du om at slike brosjyrar blir sende ut til alle dei vidaregåande skulane i landet?


Menneska, "vi", står overfor den vanskelegaste situasjonen nokosinne.
Kva skal vi gjere?

Vi set inn klimatiltak

Vi set ikkje inn klimatiltak

Dersom globale klimaendringar ikkje er menneskeskapte:

Vi påfører oss masse unødvendige kostnader. Faren for ei alvorleg global nedgangstid er stor.

Smilefjes med trist uttrykk. Illustrasjon.

Vi var heldige, vi brukte ikkje pengar unødig, og klimaet ville uansett ha blitt som det blei.

Grønt smilefjes med solbriller. Illustrasjon.

Dersom globale klimaendringar er menneskeskapte:

Vi hadde store kostnader, men pengane var vel nytta, fordi vi blei redda frå dei verste klimakatastrofane.

Smilefjes med fornøyd smil. Illustrasjon.

Vi var uheldige,vi burde ha gjort noko. Det er svært sannsynleg at vi får globale katastrofar innanfor økonomi, politikk, samfunn, helse og miljø.

Grønt smilefjes gråter så tårene spruter. Illustrasjon.

Denne videoen er grunnlaget for tabellen over.

Skal vi sette inn dyre klimatiltak eller ikkje?

Læringsressursar

Forsking

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

 • LearningPath

  Forsking

 • LearningPath

  For godt til å vere sant?

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Modellar

 • SubjectMaterialFagstoff

  Store og små tal

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Undersøkelser, måling og måleusikkerhet

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Rollespel – debatt: interessekonfliktar

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Utfordring: motorsykkeldekk

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Debattoppgåve – vurdering av informasjon

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Måleusikkerheit – mål tida mellom to knips

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Forsøk: Fysiske målingar og variasjonsbredde

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff