Hopp til innhald

 1. Home
 2. NaturfagChevronRight
 3. ForskarspiraChevronRight
 4. ForskingChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Forsking

Er du ein god observatør som legg merke til små endringar og detaljar? Barn og unge er forskarar av natur. Denne nysgjerrigheita er nyttig i all forsking, men i tillegg treng vi kunnskap om metodar som gjer søkinga etter ny kunnskap effektiv og påliteleg.

Forsk for framtida

I filmen ser du ein forskar som jobbar med plankton. Han studerer blant anna korleis temperaturen på vatn påverkar planktonproduksjonen. Verda treng kunnskap om korleis ting heng saman, ikkje minst når det gjeld klima og produksjon. Når vi forstår samanhengar i naturen, kan vi lettare ta riktige avgjerder. Kanskje du kan bli ein av dei som finn smarte løysingar som kan redusere klimagassutsleppa?

Lære å forske

Har du sett kor raskt barn kan finne ut korleis eit nettbrett verkar? Iver og pågangsmot er likevel ikkje nok til å bli ein god forskar. Ein god kombinasjon av nysgjerrigheit og naturvitskapleg arbeidsmetode gjer søkinga etter ny kunnskap både spanande, effektiv og påliteleg.

I ungdomsskulen har du sikkert gjort forsøk og jobba med rapportskriving. I vidaregåande opplæring skal du jobbe vidare med å lage hypotesar, gjere nøyaktige observasjonar og kanskje gjenta forsøka med litt forskjellige føresetnader. Deretter kan du lage teoriar ut frå det du observerer, og diskutere metodane med andre. Kanskje kan de saman finne ein betre metode som reduserer feilkjeldene?

Læringsressursar

Forsking

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

 • LearningPath

  Forsking

 • LearningPath

  For godt til å vere sant?

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Modellar

 • SubjectMaterialFagstoff

  Store og små tal

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Undersøkelser, måling og måleusikkerhet

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Rollespel – debatt: interessekonfliktar

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Utfordring: motorsykkeldekk

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Kva trur du om årsaker til klimaendring?

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Debattoppgåve – vurdering av informasjon

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Måleusikkerheit – mål tida mellom to knips

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Forsøk: Fysiske målingar og variasjonsbredde

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff