Hopp til innhald

Naturfag Påbygg

 1. Home
 2. Naturfag PåbyggChevronRight
SubjectEmne

Emne

Filter

 • Naturvitskap

  I dette emnet er målet at du gjennom opplevingar, undring og utforsking skal forstå verda omkring deg i eit naturvitskapeleg perspektiv.

 • Forskarspira

  Forskarspira gir deg kunnskap om vitskaplege arbeidsmetodar og røynsler med å planleggje og gjennomføre undersøkingar som gir pålitelege resultat.

 • For å få ei utvikling som er berekraftig, må vi forstå korleis det vi menneske gjer, påverkar både det levande og ikkje-levande rundt oss.

 • For at du skal kunne ta ansvar for din eigen kropp og for fysisk og psykisk helse, er det nødvendig med kunnskap om korleis livsstilen vår påverkar helsa over tid.

 • Vi treng energi til det meste av det vi gjer i løpet av ein dag. Dagens og framtidas energi må vere fornybar og berekraftig.

 • Bioteknologi

  Bioteknologi er å bruke levande organismar til å lage produkt som er nyttige for oss menneske.

 • Her finn du nyttige ressursar som du kan få bruk for i fleire av emna i naturfag, og som ikkje høyrer heime i eit særskild fagområde.

Facebook