Hopp til innhald

Naturfag Påbygg

 1. Home
 2. Naturfag PåbyggChevronRight
SubjectEmne

Emne

Filter

 • Naturvitskap

  I dette emnet er målet at du gjennom opplevingar, undring og utforsking skal forstå verda omkring deg i eit naturvitskapeleg perspektiv.

 • Forskarspira

  Forskarspira gir deg kunnskap om vitskaplege arbeidsmetodar og røynsler med å planleggje og gjennomføre undersøkingar som gir pålitelege resultat.

 • For å få ei utvikling som er berekraftig, må vi forstå korleis det vi menneske gjer, påverkar både det levande og ikkje-levande rundt oss.

 • For at du skal kunne ta ansvar for din eigen kropp og for fysisk og psykisk helse, er det nødvendig med kunnskap om korleis livsstilen vår påverkar helsa over tid.

 • Vi treng energi til det meste av det vi gjer i løpet av ein dag. Dagens og framtidas energi må vere fornybar og berekraftig.

 • Bioteknologi

  Bioteknologi er å bruke levande organismar til å lage produkt som er nyttige for oss menneske.

 • Her finn du nyttige ressursar som du kan få bruk for i fleire av emna i naturfag, og som ikkje høyrer heime i eit særskild fagområde.

Om naturfag

Elever av ulik etnisitet blander løsninger i et laboratorium. Foto.

Om naturfag

I naturfag jobbar vi både praktisk og teoretisk, i laboratoriet og ute i naturen. Med naturvitskaplege metodar gjer vi undersøkingar og finn ut korleis vi kan ta vare på naturressursane, bevare biologisk mangfald og få ei berekraftig framtid.

Nytt innhald

Nyheitsbrev

Hald deg oppdatert. Abonner på siste nytt frå NDLA.

Facebook