Hopp til innhald

Naturfag

 1. Home
 2. NaturfagChevronRight
SubjectEmne

Emner

Filter

 • Forskarspira

  Forskarspira gir deg kunnskap om vitskaplege arbeidsmetodar og røynsler med å planleggje og gjennomføre undersøkingar som gir pålitelege resultat.

 • Berekraftig utvikling

  For å få ei utvikling som er berekraftig, må vi forstå korleis det vi menneske gjer, påverkar både det levande og ikkje-levande rundt oss.

 • Ernæring og helse

  For at du skal kunne ta ansvar for din eigen kropp og for fysisk og psykisk helse, er det nødvendig med kunnskap om korleis livsstilen vår påverkar helsa over tid.

 • Stråling og radioaktivitet

  Stråling er både nyttig og nødvendig for oss, men ho kan òg vere ein risiko og helsefare.

 • Energi for framtida

  Vi treng energi til det meste av det vi gjer i løpet av ein dag. Dagens og framtidas energi må vere fornybar og berekraftig.

 • Bioteknologi

  Bioteknologi er å bruke levande organismar til å lage produkt som er nyttige for oss menneske. Tradisjonell bioteknologi kan vere å bruke gjærceller til å bake brød, medan moderne bioteknologi ofte går føre seg på gen-nivå.

 • Nyttig fra naturfag

  Her finn du nyttige ressursar som du kan få bruk for i fleire av emna i naturfag, og som ikkje høyrer heime i eit særskild fagområde.

Om naturfag

Elever av ulik etnisitet blander løsninger i et laboratorium. Foto.

Om naturfag

I naturfag jobbar vi både praktisk og teoretisk, i laboratoriet og ute i naturen. Med naturvitskaplege metodar gjer vi undersøkingar og finn ut korleis vi kan ta vare på naturressursane, bevare biologisk mangfald og få ei berekraftig framtid.

Nytt innhald

Nyheitsbrev

Hald deg oppdatert. Abonnér på siste nytt frå NDLA.

Twitter

Facebook