Hopp til innhald

Oppslått bok som åpner et landskap. Manipulert foto.
 1. Home
 2. NDLA filmChevronRight
 3. Forteljeteknikk i TV-seriarChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Forteljeteknikk i TV-seriar

Ein TV-serie består av fleire kortare episodar, eller program. Sjølv om TV-seriar bruker mange av dei same prinsippa for forteljeteknikk og verkemiddel som vi kjenner frå film, har TV-serien ofte fleire hovudkarakterar og presenterer fleire parallelle historier.

Oppslått bok som åpner et landskap. Manipulert foto.

TV-seriar

Skam, Game of Thrones, Westworld, Greys anatomy, Gossip Girl, Prison break og Orange is the new black er alle eksempel på TV-seriar. TV-seriar vart tidlegare sende som program på tradisjonelt fjernsyn. I dag har digitale strøymetenester som HBO og Netflix overteke mykje av marknaden. TV-kanalane sender framleis seriar, men fleire av produksjonane blir også gjorde tilgjengelege via TV-kanalen sine nettsider, anten gratis som hos NRK, eller mot betaling hos dei kommersielle kanalane.

Kjenneteikn

 • ofte kostbare produksjonar
 • 10–12 episodar i kvar sesong
 • fleire sesongar
 • kjende skodespelarar i hovudrollane
 • spenningstopp til slutt i episodane
 • endring i karakterar og miljø over tid

Forteljeteknikk

Dramaturgi

Det er ikkje utan grunn at moderne TV-seriar av fleire blir omtala som den nye samtidsromanen. Plottet i mange av TV-seriane er komplekst, med fleire parallelle historier. TV-seriar følgjer ofte den episodiske dramaturgimodellen. Her er det om å gjere å avslutte kvar episode på ein måte som gjer publikum ekstra spende på kva som skjer vidare.

Dei som lagar TV-seriar, har i nyare tid lagt til nye forteljingselement for å hjelpe publikum å følgje med på kva som har hendt tidlegare i historia, og for å peike framover mot kva som skal skje:

 • «cliffhanger»: spenningstopp på slutten, slik at du får lyst til å sjå neste episode eller sesong
 • oppsummering: eit tilbakeblikk på førre episode eller førre sesong
 • trailerar eller teaserar: fungerer som reklame for å minne publikum på at snart kjem det ein ny sesong

Karakterar

I sjangerfilmar møter vi ofte éin hovudkarakter. TV-seriar har tid til å presentere fleire hovudkarakterar og til å gå djupare inn i karakterane. Konfliktane oppstår når karakterane møter hindringar som gjer at det blir utfordrande for dei å nå målet sitt. Jo meir utfordrande hindringa er, jo meir overtydande blir ofte historia om denne karakteren.

Vi ser også at karakterane sine eigenskapar kan endre seg over tid. Skurken kan bli lovlydig, politimannen kan bli kriminell og den trufaste ektefellen utru.

Verkemiddel

TV-seriane spelar på etablerte sjangrar, forteljeteknikkar og verkemiddel vi kjenner frå spelefilmar. Det finst eigne western-seriar, action-seriar, romantiske seriar, science-fiction-seriar, skrekk-seriar, komiske-seriar og drama-seriar.

Det hender dessutan at nyare seriar kombinerer sjangrar. Eit eksempel her er HBO-serien Westworld som hentar inspirasjon frå både science-fiction- og western-sjangeren.

Læringsressursar

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale