Hopp til innhald

Motiv fra filmen skylappjenta. Foto.
  1. Home
  2. NDLA filmChevronRight
  3. LæringsstiarChevronRight
  4. Skylappjenta som tverrfagleg ressursChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Skylappjenta som tverrfagleg ressurs

Iram Haqs kortfilm Skylappjenta eignar seg godt som tverrfagleg ressurs i norsk, kommunikasjon og kultur, mediefag og samfunnsfag. Her følgjer ei oversikt over fag, trinn og læringsmål til oppgåvene du finn i læringsstien.

Portrett av Iram Haq, filmregissør med norsk-pakistansk bakgrunn
Iram Haq

Norsk

I norskfaget opnar samtidsteksten Skylappjenta for å drøfte både kulturmøte og kulturkonfliktar i det norske samfunnet. Filmen tek utgangspunkt i eit kjent eventyr og kan bidra til at elevane lærer meir om eventyrsjangeren når dei skal jobbe med forteljemåtar i mytar og folkedikting.

Læringsmål: Vurder korleis filmskaparane har nytta dramaturgi som verkemiddel i filmen.

Kommunikasjon og kultur 1

Filmen opnar for interessante diskusjonar om utfordringar ved tverrkulturell kommunikasjon og identitet.

Læringsmål: Etter å ha sett Skylappjenta skal du kunne diskutere forholdet mellom kultur, individ og samfunn med utgangspunkt i filmen.

Medium og kommunikasjon Vg1

I medium og kommunikasjon er filmen interessant fordi han nyttar eit eventyr til å fortelje ei moderne historie. Filmen gir elevane høve til å lære meir om filmspråk, forteljeteknikk og dramaturgi som igjen kan vere nyttig i elevane sine eigne medieproduksjonar.

Læringsmål: Etter å ha sett filmen skal du skrive eit filmmanus.

Samfunnsfag Vg1

Skylappjenta viser både kulturmøte og kulturkonfliktar og seier noko om korleis det er å leve i eit fleirkulturelt samfunn.

Læringsmål: Bruk filmen som utgangspunkt til å diskutere utfordringar og moglegheiter i det fleirkulturelle Noreg.

Medie- og informasjonskunnskap Vg3

Skylappjenta framstiller karakterane på ein karikert og stereotyp måte. Det er viktig å kunne forholde seg kritisk til framstillingane i media sidan desse er med på å forme oppfatninga vår av minoritetsgrupper.

Læringsmål: Du skal beskrive korleis karakterane i filmen er framstilte, og vurdere kva filmatiske verkemiddel som er nytta i framstillinga.

Læringsressursar

Læringsstiar

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale