Hopp til innhald

Bakhodet til en jente foran en stor port. Foto.
  1. Home
  2. NDLA filmChevronRight
  3. LæringsstiarChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Læringsstiar

I læringsstiane får du moglegheit til å gå i djupna i filmen si verd. Her er læringsmål, filmar og filmklipp, teori, oppgåver og refleksjon over eiga læring sett saman steg for steg.

Bakhodet til en jente foran en stor port. Foto.

Her finn du læringsstiar til enkeltfilmar. Du finn også tematiske og tverrfaglege læringsstiar om filmanalyse og intertekstualitet i filmar og tv-seriar, forteljeteknikk i film og mykje meir.

NDLA har også utarbeidd læringsstiar til samiske filmar på bokmål, nynorsk, nordsamisk og sørsamisk.

Læringsressursar

Læringsstiar

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale