Hopp til innhald

NDLA film

Læringsstiar

I læringsstiane får du moglegheit til å gå i djupna i filmen si verd. Her er læringsmål, filmar og filmklipp, teori, oppgåver og refleksjon over eiga læring sett saman steg for steg.

Læringsressursar

Læringsstiar

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar

SubjectEmne

Kjeldemateriale