Hopp til innhald

 1. Home
 2. NDLA filmChevronRight
 3. Berekraftig utviklingChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Berekraftig utvikling

Berekraftig utvikling er eit tverrfagleg tema som handlar om å verne livet på jorda, og om langsiktig og fornybar planlegging av samfunnet.

Mann som blir tatt bilde av foran en søppelfylling. Foto.

Berekraftig utvikling dreier seg både om sosiale, økonomiske og miljømessige forhold (Udir, 2018). Det er altså ikkje berre vern av miljøet og naturen som er med på å leggje til rette for ei berekraftig utvikling. Det gjer også likebehandling og vern av til dømes minoritetar og menneske på flukt, og eit lågt konfliktnivå mellom nasjonar.

Når du ser filmar om miljø og klima, menneskerettar og krig og konflikt, får du gode døme på dei ulike aspekta ved ei utvikling som er berekraftig.

Emner

Berekraftig utvikling

 • Klima og miljø

  Filmar som kan knytast til klima- og miljøspørsmål inngår i det tverrfaglege temaet berekraftig utvikling.

 • Krig og konflikt

  Krig og konflikt er tematikk som er skildra i ei rekkje filmar. Filmane kan opne for forståing og diskusjon omkring dramatiske hendingar opp gjennom historia.

 • Menneskerettar

  Gode filmar å sjå når menneskerettar står på dagsordenen.

 • Urfolk

  Urfolk har viktig kunnskap om naturen og miljøet. Filmar om urfolk fortel ofte om levemåten til gruppene, kulturen og historia deira.