Hopp til innhald

Mann i dress på talarstol. Det amerikanske flagget i bakgrunnen. Foto.
  1. Home
  2. NDLA filmChevronRight
  3. Demokrati og medborgarskapChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Demokrati og medborgarskap

Demokrati og medborgarskap er eit tverrfagleg tema som handlar om demokratiske spelereglar og verdiar. Film kan vere ein nyttig læringsressurs når du skal forstå ulike demokratiske prosessar.

Mann i dress på talarstol. Det amerikanske flagget i bakgrunnen. Foto.

Gjennom å sjå filmar som belyser demokratiske prosessar og utfordringar, kan du tileigne deg kunnskap om organiseringa i samfunnet og om institusjonar.

Film kan også gi døme på samanhengen mellom dei rettane og pliktene vi som lever i eit demokratisk samfunn, har. Slike filmar kan gjere det lettare å relatere temaet demokrati og medborgarskap til deg sjølv, og til saker som opptek deg i dagleglivet.

Vi tilbyr filmar om krig og konflikt, menneskerettar og minoritetar, mangfald og utanforskap. Filmar som tematiserer trugslar mot demokratiet inngår også i dette emnet.

Emne

Demokrati og medborgarskap

  • Menneskerettar

    Gode filmar å sjå når menneskerettar står på dagsordenen.

  • Krig og konflikt

    Krig og konflikt er tematikk som er skildra i ei rekkje filmar. Filmane kan opne for forståing og diskusjon omkring dramatiske hendingar opp gjennom historia.