Hopp til innhald

  1. Home
  2. NDLA filmChevronRight
  3. FilmkunnskapChevronRight
  4. FilmhistorieChevronRight
  5. Under forvandlingens lovChevronRight
  6. Epokar i filmhistoriaChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • vite kva ein filmepoke er, og kva som er med på å påverke stilen til filmar i ein epoke
  • kjenne til korleis film som uttrykk har forandra seg gjennom tidene, frå starten av 1900-talet og fram til i dag
  • forstå korleis du kan bruke verkemiddel frå tidlegare filmepokar i eigne filmproduksjonar